Išnaudojimas darbe

Kai pažeidžiamos darbo sąlygos

Jei esate samdomas Lietuvos įmonės

Socialinis išnaudojimas suprantamas kaip blogesnių darbo sąlygų taikymas lietuvių darbuotojams, lyginant su darbo sąlygomis norvegams. Kartais Lietuvos įmonė, kuri įdarbino lietuvius Norvegijoje, neišmoka darbuotojams priklausančio darbo užmokesčio ar įvykdo kitus pažeidimus. 2010 m. Norvegijoje priimtas naujas nutarimas, pagal kurį darbo sąlygų pažeidimo atvejais taikoma solidari atsakomybė – už pažeidimus atsakys ne tik Lietuvos įmonė, tačiau ir Norvegijos įmonė. Jei patiriate socialinį išnaudojimą, kreipkitės į profsąjungas, ar darbo inspekciją nedelsdami.


Jei esate samdomas Norvegijos įmonės

Jei Jūsų darbdavys Norvegijoje nesilaiko nustatytų darbo sąlygų: neišmoka mėnesinio atlyginimo,  netinkamai atlygina už viršvalandžius ar panašiai, kreipkitės į profsąjungą ar darbo inspekciją nedelsdami. Kartais profsąjungos padeda ir ne nariams. Darbo inspekcija pakonsultuos, patikrins darbdavį iš anksto perspėjus arba neperspėjus. Jei tarnautojai darbo vietoje ras pažeidimų, tuomet jie gali įspėti pažeidėją, priteisti jam baudą, pranešti apie nusižengimus policijai arba sustabdyti įmonės veiklą. Profsąjungos ar įgalioti advokatai gali pateikti ieškinius įmonėms teismuose. 


Darbo inspekcija

Institucija, prižiūrinti darbo santykius Norvegijoje yra darbo inspekcija – Arbeidstilsynet. Darbo santykius reglamentuoja Darbo kodeksas (Arbeidsmiljøloven). Darbo inspekcija prižiūri, kaip laikomasi darbo kodekso ir informuoja visuomenę apie darbo aplinką. Darbo inspekcija gali patarti, kaip elgtis negaunant darbo užmokesčio arba atostoginių, suteikti informaciją apie darbo užmokesčio išmokėjimo, viršvalandžių apmokėjimo ir atostoginių apskaičiavimo taisykles.Naudingos informacijos apie darbo sąlygas, dalis jos lietuvių kalba pateikiama inspekcijos tinklapyje www.arbeidstilsynet.no.


Profesinės Sąjungos

Profsąjungos Norvegijoje yra labai įtakingos, todėl visiems darbuotojams patartina stoti į profsąjungas. Profsąjungos nariai turi daugiau teisių Norvegijos visuomenėje. Pažeidus darbuotojų teises, profsąjungos gina narius, teikia teisinę pagalbą ir skiria advokatą nemokamai. Tapti profsąjungos nariu galima ir tada, jei dirbate Norvegijoje laikinai.


Plačiau apie išnaudojimą darbe pasiskaitykite Dainos Bogdanienės pristatyme Keliantys įtarimų darbo santykiai. Rizika ir reagavimas.pdf


Daugiau informacijos ieškokite profsąjungų internetiniame puslapyje www.fellesforbundet.no, www.lo.no.

Jei dirbate statybose, kreipkitės į profsąjungą Osle – www.statybininkas.no


Jei darbdavys nesumoka algos

Gali atsitikti, kad samdomam darbuotojui darbdavys sutartu laiku nesumoka darbo užmokesčio arba atostoginių. Jei atmesim tokias priežastis, kaip nesusipratimai arba techninės išmokėjimo klaidos, lieka priežastis, kad darbdavys nenori arba negali sumokėti.


Tolimesnė tvarka, siekiant atgauti Jums priklausančius išmokėjimus, priklausys nuo to, kodėl darbdavys nemoka.


Kad sužinotumėte, kodėl negaunate darbo užmokesčio, Jūs turite kreiptis į darbdavį. Nepriklausomai nuo to, kokį atsakymą gausite, yra svarbu, kad per ilgai nedelstumėte prieš imdamiesi tolimesnių veiksmų. Delsdamas Jūs rizikuojate prarasti teises, kurias Jums garantuoja valstybinis Garantinis fondas.


Jeigu nemokėjimo priežastis pasirodytų esanti kita, nei jūs anksčiau manėte, Jūs turėsite tiesiog pasirinkti kitą kelią.


Jūs galite plačiau paskaityti apie darbo užmokesčio ir atostoginių mokėjimą Darbo kodekso § 14-15 (lovdata.no)apie atostoginių mokėjimą- Atostogų įstatymo § 11 (3) (lovdata.no)

 

Kai darbdavys nenori sumokėti

Nusiųskite darbdaviui registruotą laišką, kuriame bus išdėstyti Jūsų reikalavimai, ir paprašykite atsiskaityti per trumpą laiką, pavyzdžiui vieną savaitę. Parašykite, kad, jam neatsiskaičius per nurodytą terminą, Jūs imsitės kitų teisėtų priemonių. 


Jei darbdavys nesumokės iki Jūsų paskirto termino pabaigos arba Jūs negausite iš jo jokio atsakymo, galite kreiptis į Administracinę Ginčų komisiją toje savivaldybėje, kurioje yra Jūsų darbovietė. Ši institucija padės jums parašyti skundą ir po to bus paskirta tarybos posėdžio data. Tuomet reikalas išsprendžiamas susitariant tarpusavyje ar priimant nutartį, arba perduodamas tolimesniam nuosprendžiui teismų sistemoje.

Jei byla bus perduota teismui, Jums reikėtų kreiptis dėl juridinės pagalbos, siekiant išsiaiškinti, ar yra pakankamas pagrindas iškelti bylą teisme.


Jie bylos nagrinėjimo metu Administracinėje ginčų komisijoje bus sudaryta taikos sutartis arba komisija priims nutartį, bet darbdavys vis tiek nemokės, Jums reiks bylą perduoti namsrett (atskira teisminė institucija) priverstiniam darbo užmokesčio išreikalavimui.


Kai darbdavys negali sumokėti

Jei darbdavys nemoka darbo užmokesčio todėl, kad negali sumokėti, jo įmonei gali būti paskelbtas bankrotas. Kai darbdaviui bus iškelta bankroto byla, Jūs dėl darbo užmokesčio išmokėjimo galėsite kreiptis į valstybinį Garantinį fondą, kuris yra administruojamas NAV (Darbo ir socialinės rūpybos tarnybos).

Tiek reikalavimams dėl nesumokėto darbo užmokesčio, tiek reikalavimams dėl nesumokėtų atostoginių pateikti yra nustatyti tam tikri terminai. Jei Jūs pasyviai lauksite kol kas nors kitas iškels Jūsų darbdaviui bankroto bylą, rizikuojate, kad Jūsų reikalavimai pasens, ir Jums nebepriklausys išmokėjimai iš Garantinio fondo. Todėl esate priverstas pasirūpinti, kad būtų iškelta bankroto byla. Išlaidos, susijusios su bankroto bylos iškėlimu, pavyzdžiui žyminiai mokesčiai, advokato honoraras ir panašiai, bus apmokėtos Garantinio fondo.


Paprasčiausiai ir greičiausiai bankroto byla būtų iškelta tuomet, jei Jūs ir darbdavys kartu kreiptumėtės į teismą, ir jei darbdavys paskelbtų, kad jis yra nemokus. Jei darbdavys nesutiks kartu su Jumis kreiptis į teismą, tuomet Jūs, norėdami iškelti jam bankroto bylą, turėsite elgtis taip:


1. Kai negaunate darbo užmokesčio: ReikalavimasJei Jums sutartu laiku nebuvo sumokėta alga, Jūs turite kaip įmanoma greičiau nusiųsti darbdaviui registruotą laišką (reikalavimą). Šiame laiške turi būti išdėstyta, ko Jūs reikalaujate, kokią sumą darbdavys yra Jums skolingas ir už kokį išdirbtą laiką. Duokite darbdaviui vieną savaitę sumokėti Jums skolingą sumą.

2. Kai darbdavys nesumoka po jam nusiųsto reikalavimo: Perspėjimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą. Praėjus keturioms savaitėms po to, kai nusiuntėte registruotą laišką su reikalavimu, Jūs turite parašyti paraginimą (perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą). Šį dokumentą darbdaviui turi paskelbti oficialus pareigūnas, žr. žemiau.


Perspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą turinys:

  •  Nurodykite anksčiau siųstą reikalavimą, Taip pat galite pakartotinai įrašyti sumą, kurią Jums yra skolingas darbdavys, už ką ir per keik laiko tokia suma susikaupė.  
  • Duokite darbdaviui skolai sumokėti dviejų savaičių terminą, skaičiuojant nuo paskelbimo datos.
  • Parašykit, kad „jei suma nebus sumokėta iki termino pabaigos, bus iškelta bankroto byla“.
  • Taip pat Jūs turite nurodyti, kad „paprastai, kai įmonė yra nemoki, jai yra iškeliama bankroto byla, ir, vadovaujantis bankroto įstatymo 63 str., bankroto bylą galima iškelti tuomet, kai yra nesumokama po perspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą paskelbimo“.

Kad Jūs vėliau galėtumėte iškelti bankroto bylą, yra svarbu, jog šie paminėti punktai būtų įtraukti į perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą.

3. Paskelbimas. Du perspėjimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą  egzempliorius turite nusiusti už tai atsakingam pareigūnui (hovedstevnevitnet) toje savivaldybėje, kur yra registruota darbdavio įmonė. (Miestuose tokie pareigūnai paprastai turi atskirą biurą, o rajonuose tokias užduotis paprastai atlieka policija. Apie tai Jūs gausite smulkesnius paaiškinamus savivaldybės administracijoje.)

Pareigūnas/policininkas paskelbia darbdaviui perspėjimą apie ketinimą iškelti bankroto bylą. Toks paskelbimas 2009 m. sausio 1 d.  kainavo 430 kronų. Kai tai bus atlikta, Jums apie tai bus pranešta.

4. Jei darbdavys vis dar nesumoka: Bankroto bylos iškėlimas

Kai praeina perspėjime apie ketinimą iškelti bankroto bylą nurodytas dviejų savaičių terminas, Jūs turite teismui siųsti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Turi būti siunčiami penki pareiškimo egzemplioriai, ir jie turi pasiekti teismą per dvi savaites pasibaigus pranešime nurodytam terminui. Jei Jūs lauksite ilgiau, pranešimas apie ketinimą iškelti bankroto bylą turės būti paskelbtas iš naujo.


Yra svarbu, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų formaliai teisingai atliktas.  Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti pateiktas raštu, svarbiausi dalykai, kurie turi būti jame nurodyti, yra šie:

  • ieškovo (Jūsų paties) ir atsakovo (darbdavio) vardai, pavardės ir adresai.
  • darbdavio įmonės kodas (yra nurodytas įmonės pažymėjime, žr. žemiau).
  • pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindas, tai yra ta suma, kurią Jums yra skolingas darbdavys, laikas, už kurį Jums nebuvo sumokėta ir kas nebuvo sumokėta (alga, atostoginiai arba panašiai).
  • kad Jūs prašote iškelti atsakovui bankroto bylą. 
  • dokumentai, patvirtinantys, kad Jūs esate įdarbintas/turite darbinius santykius su atsakovu. Pridėkite įmonės pažymėjimo, reikalavimo laiško ir pranešimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą kopijas. 
  • parašas.

Penki tokie egzemplioriai turi būti nusiųsti pirmos instancijos teismui (tingrett) toje savivaldybėje, kurioje yra darbdavio įmonė.


Jei darbdavys yra fizinis asmuo arba turi savo asmeninę įmonę, turite nusiųsti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui toje savivaldybėje, kur darbdavys gyvena. Kokia tai  savivaldybė, Jūs galite sužinoti Registrų centre (Brønnøysundregistrene). Paprašykite, kad Jums atsiųstų ir įmonės pažymėjimą, kurį Jūs pridėsite prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo. Toks pažymėjimas 2009 m. sausio 1 d. kainavo 150 kronų.  


Čia galite plačiau paskaityti apie Registrų centrą (Brønnøysundregistrene) (brreg.no)


Tuo pat metu, kai siunčiate pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, turite paprašyti teismo padaryti Jums išimtį ir nereikalauti pateikti garantijos dėl bankroto kėlimo išlaidų padengimo. Jūs galite pridėti prie prašymo Garantinio fondo anketą A, kuri, jei yra teisingai užpildyta, suteiks teismui daug naudingos informacijos, reikalingos priimant sprendimą ar atleisti Jus nuo šios garantijos, ar ne. Kai teismas nagrinės Jūsų pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, Jūs turėsite atvykti į teismo posėdį ir duoti parodymus.  


Po to, kai bankroto procedūra bus pradėta, Jūs galite prašyti padengti Jums nesumokėtas sumas, pateikdami reikalavimą apie tai bankroto administratoriui. 


Net jei Jūsų reikalavimai yra pasenę ir pagal Garantinio fondo pagrindinę taisyklę Jums fondas neprivalo sumokėti negautų iš darbdavios sumų, jos vis tiek gali būti sumokėtos, jei Jūs pradėjote procesą ir viską atlikote vienu iš aukščiau nurodytų būdų.  


Yra svarbu, kad veiktumėte greitai, nes tai padės užtikrinti Jūsų teises dėl darbo užmokesčio garantijos. Kadangi išreikalavimo procesas gali būti komplikuotas ir yra keliami griežti reikalavimai tam, kaip Jūs turite elgtis iškeldamas bankroto bylą, gali būti naudinga pavesti visą šį darbą advokatui. Jūsų išlaidas advokatui tokiu atveju padengs Garantinis fondas. Šaltinis: - lietuviainorvegijoj.com , Ny I Norge / www.arbeidstilsynet.no


Klausimas apie išeitinių atostogų išmokėjimą

Sveiki, atleido iš darbo, negavau jokių išeitinių atostoginių

 

Sveiki, atleidus iš darbo išeitinė išmoka pagal Norvegijos įstatymus nepriklauso. Galite per advokatą reikalauti kompensacijos, jei atleidimas iš darbo buvo neteisėtas. Visi sukaupti atostoginiai, atleidus iš darbo, privalo būti išmokėti su paskutine alga. Jei neišmokami, galite išsieškoti, teikdami finansinį reikalavimą darbdaviui įstatymo numatyta tvarka.

 

ATSAKĖ

Daina Bogdaniene, Mobil: + 47 912 47 675. daina.bogdaniene@arbeidstilsynet.no  

Paslaugų centras Norvegijoje dirbantiems užsieniečiams http://www.sua.no/lt/

https://www.facebook.com/#!/groups/472605232848942/Naujienos 05. May - Filmas "Purpurinis rūkas"

 Miestas  Data Laikas  Nuoroda bilietams
 Oslo 24.05 19.45 Pirkti bilietus
 Lillestrøm 24.05 20.00 Pirkti bilietus
 Sandefjord 26.05 15.00 Pirkti bilietus
 Skien 24.05 20.00 Pirkti bilietus
 Stavanger 25.05. 19.00 Pirkti bilietus
 Sotra 24.05 20.00 Pirkti bilietus
 Moss 24.05 20.00 Pirkti bilietus
 Ålesund 24.05 20.00 Pirkti bilietusŽanras: Drama, lietuviškas
Režisierius: Raimundas Banionis
Trukmė: 1h 46 min
Cenzas: N-18
Kalba: Lietuvių, su angliškais subtitrais

Režisierius: Raimundas Banionis („Mano mažytė žmona“, „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“, „Šešiolikmečiai“, „Neatmenu tavo veido“)

Scenarijus: Raimundas Banionis, Renata Šerelytė

Vaidina: Severinas Norgaila, Giedrė Mockeliūnaitė („Kerol“, „Nudegęs“), Tadas Gudaitis, Vidas Petkevičius („Emilija iš Laisvės alėjos“, „Pasipriešinimas“, „Tadas Blinda. Pradžia“, „Moteris ir keturi jos vyrai“, „Valentinas už 2rų“), Arūnas Storpirštis („Dėdė, Rokas ir Nida“, „Miegančių drugelių tvirtovė“, „Nebūsiu gangsteris, brangioji“), Arkadijus Vinokuras ir kiti.


Naujas Raimundo Banionio filmas – istorinė drama „Purpurinis rūkas“ – pasakoja apie sudėtingą mūsų istorijos laikotarpį. Vienas lietuviško kino grandų Raimundas Banionis sugrįžta su nauju filmu, kurio idėją širdyje nešiojosi dvidešimt metų. Felikso Rozinerio apsakymo motyvais sukurta juosta „Purpurinis rūkas“ pasakoja sudėtingą Lietuvos žydo Jozefo, partizanų vado Vlado ir jų abiejų mylimosios Janės istoriją.
Besibaigiant karui, iš tremties Rusijoje Jozefas grįžta į Lietuvą. Nors ir išvengus tragiško tėvų likimo, Jozefo laukia savi išbandymai. Lietuvoje šeimininkaujantys rusai priverčia vaikiną tapti jų agentu, tą patį padaro ir miškuose besislapstantys partizanai. Vienintele rūsčios kasdienybės prošvaiste Jozefui tampa jo buvusiuose namuose gyvenanti mergina Janė, kurią vaikinas pamažu įsimyli. Tik šis jausmas, deja, yra vienpusis – Janės širdį jau užkariavęs partizanų vadas Vladas. Tas pats, kuris, pasak gandų, yra kaltas dėl Jozefo tėvų mirties.


Vieno milicijos reido metu Vlado kuopelė patiria nemažų nuostolių, o Vladas dėl to kaltina Jozefą. Tačiau netikėtas įvykių posūkis viską apverčia aukštyn kojom: Jozefas tampa vieninteliu žmogumi, galinčiu padėti Vlado mylimajai Janei ir jų dar tik gimsiančiam vaikeliui.


Praėjus daugybei metų, Izraelyje gyvenantis Jozefas gauna kvietimą į Lietuvos teismą liudyti Vlado byloje. Vyrui iškyla dilema: pasakyti tiesą ir taip pasmerkti savo mylimosios teisėtą sutuoktinį, ar pameluoti ir išgelbėti tikrąjį tėvą vaiko, kurį Jozefas užaugino kaip savą.


Kadangi filmo siužetas vystosi skirtingose laiko linijose, tuos pačius herojus vaidina skirtingi aktoriai. Tarp jų – ne tik didžiulę patirtį sukaupę Vidas Petkevičius, Arūnas Storpirštis, Arkadijus Vinokuras, bet ir talentingi jaunosios kartos atstovai Severinas Norgaila, Giedrė Mockeliūnaitė, Tadas Gudaitis ir kiti.
Filme pasakojama istorija primins skaudų mūsų šalies istorijos tarpsnį, o sudėtingos moralinės dilemos privers susimąstyti apie absoliučių kategorijų ir etikečių klijavimo beprasmiškumą.