Dīkstāve

Darba devējam ir tiesības palaist darbinieku dīkstāvē – piespiedu atvaļinājumā –, ja uzņēmumā ir tāds stāvoklis, kura laikā nav iespējams visus darbiniekus nodrošināt ar darbu, piem., šo iemeslu dēļ:

  • Pasūtījumu trūkums,
  • Izejvielu trūkums,
  • Citi iemesli – streiks, stihiskas nelaimes u.tml.

Piespiedu atvaļinājums var ilgt ierobežotu laiku vai līdz izsaukšanai uz darbu.

 

Darba vieta tiek saglabāta, un darbinieks atsāk tajā darbu, kad situācija uzņēmumā uzlabojas.

 

Pirms darbinieka palaišanas piespiedu atvaļinājumā obligāti:

  1. Jāsarīko apspriede par piespiedu atvaļinājumu ar darbinieku pārstāvi (tillitsvalgt), kā arī jāsagatavo šīs apspriedes protokols. 
  2. Katram darbiniekam jādod rakstisks brīdinājums par paredzēto piespiedu atvaļinājumu (permitteringsvarsel).
  3. Piespiedu atvaļinājums var sākties ne agrāk kā pēc 2 nedēļam no rakstiska brīdinājuma saņemšanas.
 
Parasti piespiedu atvaļinājumā laižami nesen darbā pieņemti darbinieki, taču pats darba devējs to var darīt pēc sava ieskata.
Pirmās piespiedu atvaļinājuma dienas apmaksā darba devējs (10 – 15 dienas).

 

Vēlāk, ja darbinieka darba apjoms tiek samazināts par 50 un vairāk procentiem, tas saņem bezdarbnieka pabalstu (dagpenger) no NAV  (Norvēģijas nodarbināšanas un labklājības dienests) saskaņā ar  bezdarbnieka  pabalsta saņemšanas nosacījumiem. Darbinieks, kurš ir palaists piespiedu atvaļinājumā, NAV uzrāda  darba devēja izsniegtu rakstisku brīdinājumu par piepiedu atvaļinājumu. Ir daži izņēmumi, kad NAV var atteikties izmaksāt bezdarbnieka pabalstu.  Vairāk informācijas Jūs varat saņemt NAV.

Piespiedu atvaļinājuma ilgums nedrīkst būt garāks par 52 nedēļām.

Darbiniekam, kurš ir piespiedu atvaļinājumā, ir tiesības piedalīties NAV pārkvalifikācijas un nodarbinātības programmās, kā arī veikt citu apmaksājamu darbu, taču tad ir samazināms bezdarbnieka pabalsts. 


Vienu reizi mēnesī darba devēja pienākums ir informēt darbinieku par stāvokli uzņēmumā.

Ja situācija ir uzlabojusies un rodas iespēja atgriezties darbā, darba devējs par to paziņo darbiniekam. Darbiniekam darbā jāierodas 2 dienu laikā (vai vairāku dienu laikā, atkarībā no vienošanās ar darba devēju).


Vairāk informācijas angļu valodā atradīsiet šeit.

 

Avots:http://no.mfa.lt