Uzņēmējdarbība
Visbiežāk lietuviešu dibināmu uzņēmumu veidi Norvēģijā ir šādi:
ENK – individuālais uzņēmums ar neierobežotu atbildību (enkeltpersonforetak)
AS – lietuviešu UAB[1] ekvivalents (AS – alksjeselskap)
NUF – lietuviešu uzņēmuma filiāle Norvēģijā.

[1] Tulk. piez. – SIA


 

ENK

 

NUF

 

AS

 

Risks

 

Jāatbild ar savu personisko mantu

 

Jāatbild ar uzņēmuma mantu

 

Jāatbild ar uzņēmuma mantu

 

Pienākums veikt grāmatvedības uzskaiti

 

Jā (gan Norvēģijā, gan Lietuvā)

 

 

Uzticība starp bankām, piegādātājiem un klientiem

 

 

 

Pienākums veikt auditu

 

 

 

 

Dibināšana

 

Bez maksas, reģistrējot tikai Enhetsregisteret

No 5000

 

aptuveni NOK 13 000 (var izmantot akciju kapitālu)

 

Akciju kapitāls

 

Nav nepieciešams

 

Nav nepieciešams

30 000 (var ietvert dibināšanas izdevumus)

 

Birokrātiskais slogs

 

Maza

 

Vidēja

 

Vislielākā

 

Sociālās garantijas

 

Slikta (65 % slimības pabalsta no 17 slimošanas dienas)

 

Laba, kā darbiniekiem

 

Laba, kā darbiniekiem

 

Nosacījumi slimības pabalsta saņemšanai

 

Sliktas

 

Labas, kā darbiniekiem

 

Labas, kā darbiniekiem

 

Nosacījumi bezdarbnieka pabalsta saņemšanai

 

Sliktas

 

Labas, kā darbiniekiem

 

Labas, kā darbiniekiem

 

Peļņas nodoklis

 

Nodoklis īpašniekam

(līdz 54 %)

 

28 %

 

28 %

 

Nodoklis izņemšanām no firmas

 

Nodoklis īpašniekam

(īdz 54 %)

 

48,16 %

 

48,16 %

 

Nodokļu sloga samazināšana

 

Neiespējams

 

Iespējams

 

Iespējams

 

Ceļa izdevumu segšana

 

Ļoti ierobežots

 

Iespējams

 

Iespējams

 


Akciju sabiedrības un ārvalsts filiāles priekšrocības


 • Zemāks risks. Riskē tikai ar ieguldīto kapitālu. Tikmēr ENK uzņēmuma īpašnieks riskē ar visu savu personisko mantu, 
 • Īpašnieks var sev, kā darbiniekam, izmaksāt atlīdzību. Līdz ar to viņam pieder visas sociālās garantijas, ieskaitot bezdarbnieka pabalstu, slimības pabalstu 100 % apmērā no 16 slimošanas dienas u. tml.
 • Ar nodokli neapliekamie ceļa izdevumi,
 • Ar nodokli neapliekamie izdevumi par izglītību,
 • Izvairās no 28 procentu nodokļa nomaksas, ja peļņa tiek reinvestēta uzņēmumā. ENK uzņēmumā peļņa apliekama ar nodokli bez izņēmumiem,
 • Piemērojami nodokļu izņēmumi.


Individuālā uzņēmuma priekšrocības

 • Vēlāk var kļūt par akciju sabiedrību,
 • Uzņēmuma forma ir pievilcīga tiem, kas nodarbojas ar bez riska darbībām, plāno iegādāties nelielu uzņēmumu un neplāno daudz ieguldīt,
 • Mazāk birokrātijas, atskaišu prasību. Nav jāiesniedz gada pārskatus publiskajā reģistrā, bet AS un NUF uzņēmumiem jāiesniedz dažādus finanšu pārskatus,
 • Nav jāmaksā par uzņēmuma reģistrāciju un jāveido pamatkapitālu.
 

Ja jūs vēlaties saņemt labākas sociālās garantijas, ja Jums pieder individuālais uzņēmums, Jūs varat pasūtīt tās NAV, maksājot augstākus nodokļus:

 • Par 100 % izmaksām no 17 dienas būs maksāsiet 2,8 % no ienākumiem / slimības pabalsta aprēķina bāzes
 • Par 65 % no pirmās slimošanas dienas – 1,8 %
 • 100 % izmaksas no pirmās slimošanas dienas – 9,3 %

Informācijas avots: www.smbinfo.no