Veselības aizsardzība

Nepastāvīgie Norvēģijas iedzīvotāji

Ja Jums ir pagaidu personas kods – D – numurs, esat atbraucis kā tūrists, vai gaidāt, kamēr saņemsiet Norvēģijas personas kodu, un vēlaties saņemt medicīnas pakalpojumus Norvēģijā, Jums obligāti ir jābūt Eiropas veselības apdrošināšanas apliecībai. Braucot uz Norvēģiju, tāpat kā citi ar obligāto veselības apdrošināšanu apdrošinātie un Latvijas iedzīvotāji, kuriem izdots ESDK, varat būt garantēti, ka saņems visu saskaņā ar Norvēģijas likumdošanā noteikto obligāto medicīnisko palīdzību.

Personai, kurai ir nepieciešama medicīniskā palīdzība, kamēr tā atrodas Norvēģijā, vajadzētu vērsties valsts veselības aizsardzības sistēmai piederošā ārstniecības iestādē un tur uzrādīt Eiropas veselības apdrošināšanas apliecību un personas identitāti apliecinošu dokumentu.

Tiesībās saņemt bezmaksas obligāto medicīnisko palīdzību netiek iekļauti privāto medicīnisko iestāžu un papildus veselības uzraudzības pakalpojumi, par kuriem apdrošinātajam ir jāsamaksā pašam, tāpat nenodrošina transportēšanas izdevumu kompensēšanu, ja nelaimes atgadījuma vai slimības ārvalstīs dēļ vajadzētu atgriezties uz mājām. Pacienta maksas un piemaksas, kuras tam ir obligāti jāsamaksā ārstniecības iestādei, vadoties pēc veselības uzraudzības pakalpojumu sniedzējas dalībvalsts juridiskajiem aktiem, šīs maksas tāpat nekompensējamas ar Obligātās veselības apdrošināšanas fonda līdzekļiem. Obligātās medicīniskās palīdzības apmēru nosaka ārsts, kurš ārstē pacientu. Šie pakalpojumi parasti ir nepieciešami, kad piemetas kāda pēkšņa slimība vai nelaimes atgadījuma dēļ.

Ja persona, kas Latvijā apdrošināta ar obligāto veselības apdrošināšanu, aizbrauc uz ārzemēm bez Eiropas veselības apdrošināšanas apliecības un tam ir nepieciešama obligātā medicīniskā palīdzība, viņam par šādu palīdzību jāsamaksā pašam. Atgriežoties Latvijā, viņš var vērsties teritoriālajā slimnieku kasē, lai viņam tiktu atmaksāti šie izdevumi. Tajā gadījumā, ja šādai personai būtu nepieciešami pakalpojumi slimnīcā, viņš vai viņa tuvinieki var vērsties TLK par apliecības pagaidu aizvietojošā sertifikāta izdošanu. TLK darbinieki ārstniecības iestādei nekavējoties nosūta šo dokumentu un personai pašai nevajadzēs maksāt par obligātās medicīniskās palīdzības pakalpojumiem.


Pastāvīgie Norvēģijas iedzīvotāji
Pastāvīgiem Norvēģijas iedzīvotājiem, kam ir ID Nr., ārstniecības izdevumus daļēji apmaksā NAV. Pacienti tikai maksā slimnieka nodokli. Privātajiem uzņēmumiem NAV apmaksā 16 slimošanas dienas 60% apmērā, ja ar NAV ir noslēgts apdrošināšanas līgums.