Traumu gūšana darbā

Darba devējam ir pienākums pēc iespējas ātrāk paziņot Darba inspekcijai par nelaimes gadījumu darbā, kura dēļ iegūtas nopietnas traumas. Par nopietnām traumām uzskatāmas galvas, kaulu, iekšējo orgānu bojājumi, ķermeņa daļu zaudēšana, saindēšanās, ķermeņa atdzišana, apdedzināšanās ar karstu ūdeni vai skābi, samaņas zaudēšana u. c. Nelaimes negadījuma dēļ, Jums pienāktos kompensācija traumatisma dēļ. Iespējams, ka bez minētās izmaksas Jums ir tiesības arī uz profesijas traumatisma apdrošināšanu pēc profesiju traumatisma apdrošināšanas likuma. Pēc šī likuma darba devējam ir jāapdrošina darbiniekus no ekonomiskiem zaudējumiem, kas ir lielāki par tiem, kas ir atlīdzināmi pēc valsts nelaimes gadījumu darbā un arodslimību apdrošināšanas sistēmas.

Uzreiz pēc notikuma informējiet NAV ofisu. Turklāt, pieprasiet no darba devēja, lai arī viņš paziņotu par nelaimes gadījumu NAV. Ja darba devējs nevēlēsies paziņot par to, bet Jūs būsiet informējis NAV, viņi varēs pieprasīt izmaksu no darba devēja. Svarīgi nekavēt, lai nenokavētu noteiktos termiņus. Termiņi ir spēkā arī NAV un apdrošināšanas uzņēmumos.

Dažas slimības ir pielīdzināmas nelaimes gadījumiem darbā, ja ar tām saslimst profesionālajā vidē. Vispirms tas saistāms ar Starptautiskās darba organizācijas (SDO) konvencijas Nr. 42 par kaitējumu darbiniekiem, kuri saslimuši ar arodslimībām, kas ir ietveramas pie atbilstošām citām nacionālajos tiesību aktos paredzētajām, klimata ietekmējošām un epidemioloģiskām slimībām, atlīdzības 2. panta tabulā norādītajām slimībām.

Plašāk par šo tēmu lasiet NAV mājas lapā angļu valodā.

 

Ko vajadzētu darīt savainojoties?

1. Iegūstiet ārsta izziņu par traumu darbā. Izziņā ir jābūt norādītam, ka trauma iegūta darbā. Ja ir iespējams, apkopojiet pierādījumus, ka trauma tika iegūta darbā. Jums ir pienākums par savainojumu paziņot darba devējam, nodrošināt liecinieku vārdus un uzvārdus, nofotografēt, apkopot dokumentus, kuros minēts iegūtais savainojums utt. Saglabājiet visus medicīnas dokumentus.


2. Paziņojot darba devējam par savainojumu darbā. Jums ir pienākums mutiski vai rakstveidā paziņot darba devējam par darbā iegūtu savainojumu. Informējiet darba devēju par darba nespējas lapu slimības dēļ (sykemelding), par to, ka to saņemsiet un savu slimību.


3. Parūpējieties, lai darba devējs (vai Jūs pats) paziņotu par savainojumu darbā NAV. Parūpējieties par to, lai Jūs saņemtu/Jums būtu NAV dokuments/slēdziens par to, ka tas ir Jūsu nodarbinātības sekas (profesionāls savainojums). Šī dokumenta kopija Jums ir jāatdod savam ārstam. Iesniedziet iesniegumu par ilglaicīga savainojuma seku kompensāciju, ja Jums ir būtiski/ilglaicīgi veselības traucējumi, paejot gadam pēc savainojuma darbā. NAV informēšana par savainojumu. Darba devējam ir pienākums NAV paziņot par darbā notikušu darbinieka savainošanos. Ja tas netiek izdarīts, cietusī persona to var izdarīt pati. Dokumentus vislabāk iesniegt darbiniekam, kurš strādā ar Jūsu lietu – saksbehandler (visbiežāk norīkojams pēc dzimšanas vietas). Shēmu var saņemt arī pie sava ģimenes ārsta. Svarīgi, lai savainojums tiktu kvalificēts kā nodarbinātības sekas, tad tiks iegūtas tiesības saņemt kompensāciju par dažādiem medicīniskiem izdevumiem. Ja, paejot gadam pēc savainojuma, persona vēl nav atveseļojusies, vajadzētu vērsties NAV par ilglaicīgu savainojuma seku kompensāciju.


3. Jautājiet darba devējam, kurā uzņēmumā Jūs esat apdrošināts no traumu iegūšanu darbā (yrkesskadeforsikring). Uzziniet apdrošināšanas uzņēmuma nosaukumu un apdrošināšanas līguma (polises) numuru. Šī apdrošināšana ir obligāta. Ja darba devējs izvairās no atbildēšanas uz jautājumu, ir nepieciešams vērsties pie advokāta. Vislabāk ir meklēt speciālistu, kurš nodarbojas ar apdrošināšanas tiesībām. Advokāts noskaidros, kur esat apdrošināts ar minēto obligāto no traumu darbā iegūšanas apdrošināšanu.


4. Paziņojiet apdrošināšanas uzņēmumam par savainojumu darbā. Nosūtiet NAV – "godkjent yrkesskade". Apdrošināšanas uzņēmums maksās kompensāciju tikai tajā gadījumā, ja ir saglabājušās traumas pazīmes (paejot gadam pēc traumas un ārstējoties gadu, kad beigsies NAV izmaksas).


5. Pieprasiet atbilstošo izdevumu kompensāciju no HELFO (Valsts veselības uzraudzības ekonomiskās administrēšanas dienesta). Darbinieki, kuri ir savainojušies darbā, var saņemt atbilstošu izdevumu kompensāciju no HELFO. Izdevumus, kurus HELFO neatlīdzina, ir jāpieprasa kompensēt darba devēja apdrošināšanas uzņēmumam. Jums ir pienākums ārstam parādīt no NAV saņemtu atzinumu par darbā iegūtu profesionālo savainojumu, ja Jums ir jāmaksā obligātā pacienta iemaksa vai par zālēm – pēc iespējas ātrāk jāsūta vēstule HELFO, lūdzot kompensēt izdevumus, neaizmirsiet pievienot kvīšu (rēķinu) oriģinālus (svarīgi sev saglabāt rēķinu un vēstules kopijas). Ja HELFO nekompensē izdevumu, Jums ir jāsniedz prasība tos apmaksāt darba devēja apdrošināšanas uzņēmumam.


6. Pieprasīt izmaksas no NAV. Personām, kuras iegūst darbnespējas lapu, parasti ir tiesības iegūt slimības pabalstus. Pirmās 16 dienas apmaksā darba devējs, pēc tam NAV pārņem šo pabalstu izmaksāšanu. Slimniekiem pašiem ir jārūpējas par slimības gaitu, sazinoties ar savu ārstu, darba devēju un NAV. Lai iegūtu tiesības uz slimības pabalstu, ir jābūt nostrādājušam vismaz 4 mēnešus.


Pienākumi:

steidzīgi sazināties ar savu ģimenes ārstu, ja Jums ir nepieciešama darba nespējas lapa. Jums ir jāsaglabā pastāvīgi sakari ar ģimenes ārstu, ja Jums slimības dēļ būs jāpagarina darba nespējas lapa;

sazināties ar darba devēju un informējiet viņu par darba nespēju slimības dēļ;

informēt NAV par darba nespējas lapu slimības dēļ, kā arī uzzināt un pildīt visas NAV prasības un instrukcijas.

 

7. Neizbraukt no Norvēģijas. Slimības pabalsti izmaksājami tikai personām, kuras atrodas Norvēģijā. Ja izbrauksiet no Norvēģijas uz savu valsti, varat šos pabalstu zaudēt. Taču var iesniegt iesniegumu NAV, un saņemt piekrišanu saņemt slimības pabalstu esot arī ārvalstīs. Jums ir pienākums sazināties ar Norvēģijas ārstu/ģimenes ārstu, un iesniegt iesniegumu par slimības pabalsta saņemšanu esot ārvalstī, bet pirms izbraukšanas no Norvēģijas, Jums ir jāsaņem NAV piekrišana.

 

NAV maksā izmaksas (sykepenger) gadus. Ja ir ilglaicīgas sekas / darba nespēja / iestājas invaliditāte pēc gada – vajadzētu vērsties privātā apdrošinās uzņēmumā. Ja daļēji vai pilnībā zaudētas darba spējas (paejot gadam pēc traumas gūšanas), apdrošināšanas uzņēmums aprēķinās kompensācijas.

 

Ja neesat apdrošināts – tik un tā varat saņemt izmaksas un kompensācijas komplicētās situācijās un Jums daļēji vai pilnībā zaudējot darba spējas. Tādā gadījumā apdrošināšanu pārņem apdrošināšanas no traumām darbā fonds. Par to parūpēsies advokāts. Advokāta izdevumus parasti sedz apdrošinātājs. Tas ir īpaši svarīgi, ja trauma ir smaga, un varat sajust ilglaicīgas sekas vai iegūt invaliditāti. Kompensācijas izmaksājamas, ja cilvēks darbā iet bojā. Parasti kompensācijas darbā bojā gājušajiem izmaksājamas nepilngadīgajiem apgādājamajiem (bērniem).

 

Avoti: NAV.no, https://www.facebook.com/groups/472605232848942/, https://no.mfa.lt