Nodokļi

Personām, kuras ir reģistrējušās kā Norvēģijas pastāvīgie iedzīvotāji un nodokļu maksātāji, ir jāmaksā nodokļi no visiem saviem ienākumiem un īpašuma. Personai jāmaksā nodokļi Norvēģijā, ja tā Norvēģijā dzīvo ilgāk nekā 183 dienas 12 mēnešu laikposmā vai ilgāk nekā 270 dienas 36 mēnešu laikposmā.

 

Personām, kuras pietiekami ilgi nedzīvo Norvēģijā, lai saskaņā ar nodokļu noteikumiem tiktu traktētas kā pastāvīgie iedzīvotāji, arī obligāti jāmaksā nodokļi par Norvēģijā nopelnītajiem darba un citiem ienākumiem.

 

Latvija ar Norvēģiju ir noslēgusi konvenciju par dubultās nodokļu uzlikšanas novēršanu, tādēļ, ja maksājat nodokļus Norvēģijā, Latvijā maksāt nodokļus nevajadzēs. Nav svarīgi, vai Jūsu tiešais darba devējs ir Norvēģijas vai Latvijas uzņēmums, tik un tā nodokļus no Jūsu saņemtās algas, ja ienākumi tiek saņemti no Norvēģijas, vienmēr vajadzēs maksāt Norvēģijā.

 

Darba devējs atskaita nodokļus no algas pirms tās izmaksāšanas. Nododiet darba devējam nodokļu kartiņu, kolīdz to saņemsiet – grāmatvedis Jums piešķirs nodokļu tarifu. Ja nodokļu kartiņu neiesniegsiet, darba devējam vajadzēs 50% algas atskaitīt nodokļiem. Tādā gadījumā pārmaksa tiks atmaksāta turpmākajos gados.  Ļoti svarīgi ir saglabāt visas algas lapiņas, kuras saņemtas no darba devēja – tas būs galvenais pierādījums, ka maksājāt nodokļus.

 

Norvēģijas nodokļu sistēma ir progresīva. Tas nozīmē, ka, jo lielāku algu saņemsiet, jo lielāks nodokļu tarifs Jums tiks piemērots. Nodokļus mazina Jūsu saistības ar banku (aizdevumi), ceļa izdevumi tiem, kas pastāvīgi nedzīvo  Norvēģijā un uztur laulāto vai bērnu. Nodokļu atvieglojumi tāpat tiek piemēroti pirmajos divos strādāšanas Norvēģijā gados, tādā gadījumā Jūsu neapliekamā summa tik palielināta par 10% no gada bruto darba algas.

 

Norvēģijā darba devējam ir pienākums atrēķināt ienākumu nodokli no tavas aprēķinātās darba algas un samaksāt to Nodokļu iestādei. Bet, ja darba devējs to nav izdarījis, Jums pašam kā algotam darbiniekam tas ir jāizdara. Tāpēc ir ļoti svarīgi pieprasīt darba algas lapiņas un saglabāt tās, jo tas ir vienīgais pierādījums, ka ienākumu nodoklis tika aprēķināts no Jūsu darba algas. Tikai tās iesniedzot, Jums nevajadzēs pašam maksāt ienākumu nodokli. Norvēģijas Nodokļu inspekcija nodokļu piedzīšanas jautājumos sadarbajas ar citām valstīm. Nelīdzēs aizbraukšana no Norvēģijas uz neatgriešanos. Rēķins samaksāt ienākumu nodokli Jums tiks atsūtīts caur Latvijas nodokļu inspekciju.

Ienākumu deklarācija

Pārmaksātos nodokļus varat saņemt, aizpildot nodokļu atmaksas formu līdz 30. aprīlim, uzņēmumiem elektroniskā veidā – līdz 31. maijam. Nodokļu deklarāciju saņemsiet aprīlī pa pastu. 

 

Ienākumu deklarāciju ir iespējams aizpildīt uz papīra vai internetā. Ja nolemjat nodokļu deklarāciju pildīt internetā, piesakiet pieslēgšanās PIN kodus, kuri tiks atsūtīti nedēļas laikā. Jūsu dzīvesvietas adresei vajadzētu sakrist ar adresi, kuru reģistrējāt policijā vai SUA (Ārvalstu darba ņēmēju apkalpošanas centrs). PIN kodus pasūtiet  šādos veidos:

lapā www.skatteetaten.no → Selvbetjening → Bestill PIN-koder → Bestill brev med PIN -koder,

sūtiet SMS uz numuru 02111. Ziņas lauciņā ierakstiet PINKODER un pēc atstarpes 11 ciparu Norvēģijas personas kodu.

Nodokļu deklarācija, kuru saņemsiet pa pastu vai atradīsiet internetā, ir prelimināra. Ja neko neizlabosiet, tiks uzskatīts, ka piekrītat preliminārajam nodokļu aprēķinam. Neaizmirstiet ierakstīt ienākumus par visu pagājušo gadu, pārbaudīt samaksātos nodokļus, piemērot atvieglojumus.

 

Vairāk informācijas meklējiet www.skatteetaten.no, www.taxnorway.no.

 

Jautājums par nodokļiem darbiniekiem komandējumā

 

Sveiki, gribēju pajautāt par nodokļiem, strādāju Latvijas uzņēmumā, bet mani sūta uz pusgadu komandējumā uz Norvēģiju, visus nodokļus par mani maksā Latvijā, bet es saņēmu vēstuli no Norvēģijas, ka man jāmaksā kaut kādi nodokļi, un pēc tam atsūtīja Latvijas nodokļu inspekcija, lai Norvēģijai samaksāju kaut kādus nodokļus, lai gan esmu nodarbināts tikai Latvijā. Varbūt varat ieteikt kaut ko, kāpēc no manis viņi prasa nodokļus?

 

ATBILDE

 

Saskaņā ar ES direktīvām darbinieka pamatdarba vieta ir tajā valstī, kurā ir reģistrēts uzņēmums, bet sūtīt komandējumā uz citu valsti drīkst tikai uz ierobežotu laiku, t. i., 183 dienas gadā vai 270 dienas 3 gados. http://www.skatteetaten.no/en/Person/Selvangivelse/Veiledning-til-selvangivelsen/Utland/Om-skattemessig-bosted-i-Norge-ved-inn--og-utflytting/

 

Ja šo kārtību ievēro, darbinieki maksā nodokļus Latvijā, sociālās garantijas arī ir Latvijā. Norvēģijā tiek maksāts tikai minimālais nodoklis, no kura nav atkarīgas sociālās garantijas.

Ja noteikums par ierobežotu darba laiku citā ES valstī tiek pārkāpts, t. i., darbinieks ārvalstīs nostrādā ilgāk, nekā nosaka ES direktīvas (vairāk nekā 183 dienas gadā vai 270 dienas trijos gados), Norvēģijas Nodokļu dienestam ir tiesības pārrēķināt nodokļus. Tādā gadījumā tiek noteikts, ka darbinieks ir jāapliek ar nodokļiem Norvēģijā (zaudē darbinieka komandējumā statusu), un viņam ar atpakaļejošu datumu par pagājušo gadu, tad, kad strādāja vairāk, nekā ir atļauts Norvēģijā, tiek aprēķināti nodokļi un tiek nosūtīts pieprasījums samaksāt nodokļus Norvēģijas valstij.

 

Labdien, vēlos Jums jautāt. Es strādāju Latvijas uzņēmumā, bet Norvēģijā, ja pareizi sapratu, te lasīdams, nodokļi darba devējam jāmaksā šeit, bet kā man to uzzināt, vai viņš maksā vai nē, vai ir kāda iespēja to apskatīties internetā vai kaut kur citur?

 

Jums jānoskaidro, vai Jūs strādājat kā komandējumā nosūtīts darbinieks vai kā Norvēģijas filiālē pastāvīgi strādājošs darbinieks. Parasti, ja persona ir nodarbināta ārvalstī (piem., Latvijā) un ierodas strādāt Norvēģijā kā komandējumā nosūtīts darbinieks, tā algu saņem Latvijā un nodokļi parasti tiek maksāti Latvijā. Tas jānoskaidro, jautājot darba devējam un pieprasot no viņa algas lapiņu katru reizi, kad tiek maksāta alga. Ja tādu lapiņu nesaņemat, Jums jāpieprasa to no sava darba devēja vai jāvēršas Darba inspekcijā. Saņēmis šo dokumentu, uzzināsiet, cik nodokļus Jums atskaitījis darba devējs. Jums jātaujā darba devējam, kur nodokļi tiek maksāti – Latvijā vai Norvēģijā. Darba devējam obligāti jāsniedz Jums informācija.

 

Daina Bogdaniene, tālr.: + 47 912 47 675. daina.bogdaniene@arbeidstilsynet.no

Pakalpojumu centrs Norvēģijā strādājošiem ārvalstniekiem http://www.sua.no/lt/

https://www.facebook.com/#!/groups/472605232848942/

 

Jūsu jautājums par nodokļu parādu

 

Vēlos jautāt, saskāros ar tādu problēmu. 2010. gadā Norvēģijā strādāju lietuviešu uzņēmumā. 2012. gada oktobrī saņēmu vēstuli, ka ir parāds par 2010. gada nodokļiem. Darba devējs skaidro, ka es neesmu iesniedzis viņam sievas ienākumu deklarāciju, tādēļ uzņēmums nesaņēma atlaides. Tā kā atlaides netika saņemtas, tā daļa man jāsamaksā. Varbūt varat kaut kā palīdzēt vai kaut ko ierosināt, lai varu atrisināt šo problēmu.

Paldies par palīdzību.

 

Atbilde

Ar visiem individuālajiem jautājumiem par nodokļu maksāšanu, un jo īpaši, ja saņemat aicinājumu samaksāt konkrētu summu par iepriekšējiem gadiem, steidzami jāvēršas Nodokļu dienesta nodaļā, kura norādīta aicinājumā samaksāt nodokļus. Parasti tādos gadījumos Jums vispirms jāsamaksā pieprasītie nodokļi, bet pēc tam jāraksta sūdzība, ja, pēc Jūsu domām, nodokļi aprēķināti nepareizi, un tie Jums tiks atmaksāti.

 

Norvēģijā personas ienākumu un nodokļu deklarācija jāpilda PAŠAM darbiniekam. Ienākumu un nodokļu deklarāciju sauc selvangivelse, t. i., personas deklarācija, jo tā jāpilda PAŠAM darbiniekam, un tikai viņš pats ir atbildīgs par nodokļu dienestam sniegtajiem datiem. Parasti paši strādājošie pārbauda un aizpilda vai vismaz kontrolē, kas tiek ierakstīts viņu personas deklarācijā. Jums jānoskaidro, kādi dati par 2010. gadu tika iesniegti Norvēģijas nodokļu dienestam par Jūsu ienākumiem un samaksātajiem nodokļiem un uz kāda pamata tagad tiek prasīts papildus maksāt nodokļus. Kad tas noskaidrots, varēsiet zināt, vai varat rakstīt sūdzību par to pārrēķināšanu.

 

 

Uz Jūsu jautājumiem atbildēja:

Daina Bogdaniene