Bērni

Bērna piedzimšana


Kad Norvēģijā piedzimst bērns (mātei jābūt oficiālai Norvēģijas iedzīvotājai un tai jābūt izdotam personas kodam), slimnīca automātiski informē iedzīvotāju reģistru, kurš zīdainim piešķir Norvēģijas personas kodu un uz vecāku dzīvesvietas adresi nosūta anketu par bērna vārda un uzvārda izvēli. Kad tiek aizpildīta šī anketa, bērnam tiek izdota dzimšanas apliecība. Vērsieties Ieņēmuma dienesta (Skatteetaten) Iedzīvotāju reģistrā (folkeregister), vadoties pēc Jūsu dzīvesvietas.