Contract


Drepturile chiriașului
Drepturile tale în calitate de chiriaș apar în Contractul de Închiriere și în Actul de Închiriere. Actul de Închiriere include o interdicție împotriva discriminării în situații de închiriere. Părțile (proprietar și chiriaș) sunt libere să decidă valoarea chiriei care trebuie plătită în momentul semnării contractului de închiriere. Odată ce contractul de închiriere a fost semnat, chiria nu poate fi crescută decât în pas cu indicele prețurilor de consum în primii trei ani. Reglarea prețului după indicele prețurilor de consum poate fi făcută după minim un an. 

Chiriașul nu este obligat să plătească chirie pentru mai mult de o lună în avans, iar această sumă trebuie să fie una fixă. În plus, puteți decide de comun acord plata energiei electrice și termice separat, în functie de consum. Același lucru se aplică și pentru taxarea apei utilizate dacă există un sistem de măsurare. Orice alte costuri nu sunt permise.
Chiriașul are dreptul să permită mutarea familiei apropiate imediat în locuință. Proprietarul nu poate intra în locuință fără consimțământul chiriașului. 

Actul de închiriere nu interzice închirierea unei proprietăți în stare proastă, dar interzice închirierea unei locuințe care nu a fost aprobată traiului sau care poate pune în pericol sănătatea chiriașului. Dacă proprietarul furnizează informații false în ceea ce privește starea locuinței (cum ar fi anumite defecte) acest lucru va fi considerat o încălcare a contractului. Avariile sau alte probleme cunoscute de chiriaș înainte de semnarea contractului de închiriere nu sunt considerate defecte. În cazul în care locuința are un defect, proprietarul este obligat să îl rectifice astfel încât condițiile să fie cele prevăzute în contract. Dacă proprietarul nu dorește să facă repațiile, chiriașul poate solicita o reducere a chiriei sau chiar neplata unei chirii. Avariile sau problemele majore îndreptățesc chiriașul la o reziliere a contractului. Întotdeauna contactați proprietarul dacă sunteți de părere că există probleme, defecte sau avarii. 

Închiriere

Puteţi insista mereu pe un contract de închiriere scris între proprietar şi chiriaş. Contractul trebuie să conţină numele și adresele părţilor care scriu contractul, locuința care va fi închiriată și valoarea chiriei. În cazul în care proprietarul cere un depozit, acesta trebuie să fie de asemenea specificat în contract. Termenul de notificare a rezilierii contractului de închiriere este de 3 luni dacă nu este atfel menționat în contract. Verificaţi locuința, atunci când scrieți acordul de contract pentru a fi sigur că aceasta corespunde descrieii din contract. Adăugați și o listă cu starea mobilierului și/ sau alte obiecte din casă. Este recomandată utilizarea unui contract standard. 


Depozit

Depozitul este suma de bani pe care chiriașul o plătește proprietarului ca o garanţie de securitate a chiriei. Depozitul nu trebuie să fie mai mare decât chiria pe 6 luni. Suma trebuie depozitată într-un cont bancar şi nici proprietarul nici chiriaşul nu pot retrage această sumă pe perioada de închiriere. În cazul în care proprietarul dorește ca chiriaşul să plătească depozitul în contul său (al proprietarului) sau să plătească depozitul în numerar, chiriașul poate întotdeauna să refuze acest lucru. Taxa deschiderii contului pentru plata depozitului trebuie să fie plătită de proprietar. Atunci când contractul de închiriere se încheie, de obicei proprietarul anunță în scris banca și aceasta va proceda la trimiterea depozitului în contul chiriașului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, chiriaşul poate înainta o cerere scrisă către bancă. Banca la rândul său îl va avertiza pe proprietar, în scris,şi îl va informa că suma va fi plătită către chiriaş, dacă proprietarul nu va acționa legal (în termen de cinci săptămâni după ce a primit un avertismentul).


Terminare

Contractele pot fi scrise pentru o perioadă determinată (ne-reziliabile) şi pentru o perioadă nedeterminată (reziliabile). Un contract de închiriere pentru o perioadă determinată expiră fără preaviz la momentul convenit. Având în vedere interesele chiriaşilor, contractele pe durată determinată nu pot fi mai mici de trei ani. Așadar, în calitate de chiriaş, nu puteți fi obligat să semnați un contract valabil mai puţin de trei ani. În cazul în care părţile sunt de acord şi nu este altfel specificat în contractul de închiriere, un contract de închiriere pentru o perioadă determinată poate fi totuşi terminat. 


Un contract de închiriere pentru o perioadă nedeterminată se execută până când acesta este reziliat de către oricare dintre părţi. În cazul în care contractul de închiriere nu specifică o perioadă de preaviz, perioada de preaviz este de trei luni. Chiriașul poate rezilia contractul fără motiv. Rezilierea trebuie să fie în scris. Proprietarul poate de asemenea termina contractul de închiriere, dacă  are motive întemeiate pentru a face acest lucru. Rezilierea de către proprietar trebuie să fie în scris. Chiriaşul poate obiecta acestei rezilieri, şi încetarea sa este nulă dacă proprietarul nu prezintă cazul Consiliului de Conciliere / Tribunalului Litigiilor legate de Închiriere în Oslo, Akershus, Bergen şi Trondheim (HTU-Husleietvistutvalget).


Sursa: www.nyinorge.no