Asigurări sociale


Asigurările sociale de stat acoperă toate persoanele cu permis de rezidență în Norvegia. Se consideră că au drept de rezidență în Norvegia persoanele care trăiesc aici de cel puțin 12 luni. Dacă lucrați sau studiați în Norvegia, chiar dacă nu intenționați să trăiți permanent în această țară, sunteți considerat membru al asigurărilor naționale. Dacă desfășurați activități independente ca persoană fizică puteți avea asigurare voluntară în cazul în care nu există reglementări specifice pentru grupuri de persoane independente care să necesite asigurare obligatorie.


Sistemul național de asigurări de sănătate este administrat de Inspectoratul de Muncă Norvegian și de  Direcția Națională de Asigurări - NAV. Contribuția națională de asigurare este de 7,8% din venit, fiind deduse împreună cu alte impozite. Asigurările sociale de stat garantează dreptul la asistență medicală și prestații sociale. În scopul de a beneficia de aceste prestații, trebuie să mergeți la birourile NAV.


Pentru mai multe informații, a se vedea www.nav.no .