Concediu


În Norvegia aveți dreptul la 25 de zile de concediu plătit dacă ați lucrat un an întreg. Zilele lucrătoare sunt considerate zilele săptămânii inclusiv sâmbăta. Duminica și alte sărbători nu sunt considerate zile lucrătoare. O săptămână este echivalentul a șase zile lucrătoare. Așadar angajații au dreptul la patru săptămâni și o zi de concediu pentru fiecare an calendaristic.  Sezonul de vacanță în Norvegia începe la data de 1 mai și se încheie la data de 30 septembrie. Este necesar să cereți aprobarea angajatorului în privința perioadei în care doriți să vă luați concediu.


Dacă începeți un loc de muncă nou aveți în continuare dreptul să solicitați concediu dacă nu ați utilizat toate zilele de concediu la locul de muncă precedent. Dacă începeți noul loc de muncă până la data de 30 septembrie, puteți solicita 25 de zile de concediu înainte de sfârșitul anului calendaristic. Dacă ați început activitatea după data de 30 septembrie aveți dreptul doar la 6 zile de concediu, deci o săptămână.


Îndemnizația de concediu în Norvegia se calculează în funcție de venitul dumneavoastră acumulat în anul calendaristic anterior, incluzând orele lucrate în plus, comisioanele și alte beneficii. Bineînțeles costul acoperirii călătoriilor, cazărilor, telefoanelor, etc nu vor fi luate în calcul. Îndemnizația de concediu minimă este de 10,2% din totalul venitului menționat anterior. Transferul îndemnizației de concediu are loc în ziua de salarizare de dinaintea vacanței de vară dacă nu este altfel menționat în contractul de muncă. La terminarea contractului de muncă, îndeminizația de concediu va fi plătită simultan cu ultimul salariu.  


Calculator salariu vacanta on-line http://www.dagbladet.no/dinside/kalkulatorer/feriepenger/