Pensijas

Norvēģijā noteiktais pensijas vecums ir 67 gadi. Vecumdienu pensiju veido pamata pensija, papildus pensija un (vai) speciālais pabalsts ienākumu papildināšanai un iespējamas ar ienākumiem saistītas piemaksas par bērniem un laulāto biedru. Minimālais vecumdienu pensijas apmērs ir atkarīgs no Jūsu laulības līguma. Ja esat laulājušies vai dzīvojat kopā ar partneri, minimālo pensijas apmēru ietekmēs Jūsu laulātā biedra / dzīvesbiedra ienākumi un pensijas apmēri

 

Personām, kas laikaposmā no 16 līdz 66 gadiem ieguvušas triju gadu apdrošināšanu, ir tiesības saņemt bāzes pensiju. Bāzes pensija tiek piešķirta, neņemot vērā iepriekšējos ienākumus vai samaksātās iemaksas. Taču, lai varētu saņemt visu bāzes pensiju, ir obligāts četrdesmit gadu apdrošināšanas periods (tas ir, dzīvesvietas prasības) savukārt, ja apdrošināšanas periods ir īsāks, pensija proporcionāli tiek samazināta. Pārbaudīt, cik lielu pensiju saņemsiet, aizejot pensijā, varat šeit.

 

Pensionāra, kurš nav precējies, vai pensionāra, kura laulātais biedrs nav pansionārs, vadoties pēc valsts apdrošināšanas sistēmas, visa bāzes pensija ir vienlīdzīga to gadu bāzes apmēra BD. Pensionārs, kurš uztur ne pensijas vecuma laulāto biedru (vai dzīvesbiedru, ar kuru agrāk bija laulājies (laulājusies) vai no kura ir kopēji bērni), ir tiesības saņemt līdz 50 % bāzes pensijas apmēra piemaksu, ņemot vērā ienākumus, citiem vārdiem sakot, noteiktas ar ienākumiem saistītas prasības.

 

Ja abi laulātie biedri ir pensionāri, katra tā bāzes pensija ir vienlīdzīga 85 % bāzes apmēra BD. Tāda pat sistēma ir spēkā personām, kas dzīvo kopā, kuri agrāk bija laulājušies vai tiek bija kopēji bērni. Vecumdienu pensijas saņēmējs, kurš uztur bērnu līdz 18 gadiem, var saņemt līdz 40 % bāzes apmēta BD piemaksu, taču šī piemaksa ir saistīta ar ienākumiem (tas ir, ar ienākumiem noteiktajām prasībām).

 

Iesniegumi par izmaksu maksāšanu, vadoties pēc valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas, iesniedzami Sociālās drošības un darba ministrijai – NAV. Ja iesniegums piešķirt pabalstu tiek noraidīts, sūdzību noteikto sešu nedēļu laikā jāiesniedz starpniecības teritoriālajai apdrošināšanas iestādei. Sūdzības par teritoriālās apdrošināšanas iestādes pieņemtajiem lēmumiem izskata augstāka instance – Valsts apdrošināšanas administrācija. Tāpat šo lēmumu sešu nedēļu laikā apelācijas kārtībā var apsūdzēt Valsts apdrošināšanas apelācijas tiesā.

 


*Avots: ec.europa.eu  Jūsu jautājums par pensijas krāšanu

Būtu patiesi interesanti uzzināt, vai, piem., Norvēģijā nostrādājot X gadus, būtu iespējams saņemt pensijas pabalstu? Ļoti aktuāls jautājums – cik minimums gadu jānostrādā? Kādi nosacījumi un vai iespējams saņemt pabalstu, aizejot pensijā?

 

 

Norvēģijā esošās personas, kuras tur strādā oficiāli un maksā nodokļus, tiek reģistrētas Norvēģijas sociālās apdrošināšanas sistēmā.

 

Pensiju apmēra punkti tiek ņemti kaupt/84542998765nbvcxz<is pēc tam, kad Norvēģijā jau trīs gadus esat nostrādājis un maksājis nodokļus.

Aizbraucot prom no Norvēģijas, varat strādāt citā ES valstī un krāt pensiju.

 

Kad personai pienāk noteiktais pensijas vecums (Norvēģijā tas šobrīd ir 67 gadi, bet tas var mainīties), Jums jāvēršas tās valsts, kurā tanī brīdī dzīvojat, sociālās apdrošināšanas iestādē (Lietuvā SODRA) un jāpretendē saņemt vecumdienu pensijas izmaksas no tām ES valstīm, kurās dzīvojāt, strādājāt un maksājāt nodokļus. Būs nepieciešams iesniegt šo faktu apstiprinošus dokumentus.

 

Pensijas izmaksas apmērs tiks aprēķināts, vadoties pēc katrā valstī (arī Norvēģijā) nostrādātā gadu skaita un saņemtās algas / samaksātajiem nodokļiem.

 

Pievēršam Jūsu uzmanību, ka šī sistēma darbojas šobrīd. Pēc kāda laika likumdošana un pensiju piešķiršanas kārtība var izmainīties.

 

Plašāka informācija https://www.nav.no/Pensjon