Automašīnu novietošana stāvvietās

Novietojot automašīnu stāvvietā, ir ļoti svarīgi pirms novietošanas pārliecināties, ka novietošanas vieta ir bezmaksas vai ka esat samaksājis par stāvlaukumu. Pretējā gadījumā draud sods par nelikumīgu automašīnas novietošanu – aptuveni 700 NOK. Bieži pie tirdzniecības centriem ir atļauts novietot automašīnu uz noteiktu laiku, taču arī tādā gadījumā obligāti vajag izdrukāt kvīti, kas apliecina, līdz cikiem bezmaksas stāvlaukumā varat atstāt savu automašīnu.

 

Vajadzētu pievērst uzmanību uz pagaidu ceļa zīmēm, kuras norāda, kad tiks veikti ceļu tīrīšanas darbi. Atstājot automašīnu ceļu tīrīšanas laikā, tā tiks aizvesta uz stāvlaukumu un vajadzēs maksāt aptuveni 2800 NOK, ja automašīna tur tiks atstāta uz vienu diennakti.

Tiek rekomendēts laicīgi samaksāt sodu, jo soda nauda var sasniegt 50 % no paša soda, kā arī, ja tiks saņemti un uzkrāti vairāki sodi, automašīna tiks aizvesta uz stāvlaukumu.